Silo là gì? Code thiết lập cấu trúc silo như thế nào?

Silo: Phương thức hoạt động Hai bức hình dưới đây là ví dụ tiêu biểu cho cấu trúc silo mà bạn có thể thấy trong bất kỳ bài viết nào về chủ đề này.  Cấu trúc Silo sẽ có dạng như sơ đồ sau: Trong đó mỗi silo là một chủ đề chính trong ngành. Cấu trúc này tương tự với cấu trúc Read More vềSilo là gì? Code thiết lập cấu trúc silo như thế nào?