Bản chất của Schema và lưu ý khi triển khai

Bản chất từng trường schema cần nắm vững khi triển schema

 • URL: URL website doanh nghiệp của bạn ( hoặc category )
 • Type: Những loại hình doanh nghiệp mà schema đề cập đến (xem tại đây: https://schema.org/docs/full.html)
 • MainEntityOfPage: Chỉ đích danh trang đích mà thực thể mình đang khai báo là thực thể chính trên trang – url của trang đang khai báo)
 • AdditionalType: Trường này hỗ trợ, phụ trợ cho cái Type bên trên để google trích xuất dữ liệu từ chủ đề mà bạn khai báo( nên lấy ở Wiki, google knowledge grap,..hoặc những trang uy tín khác nói về chủ đề đang khai báo, có thể đó là công ty sản xuất ra sản phẩm đó. ví dụ: apple.com/laptop đối với url khai báo là máy tính apple hoặc dell.com/xps đối với url dang khai báo là dell xps))
 • Sameas: Đối chiếu dữ liệu bài viết của bạn với bạn đang nhắc tới ( nên lấy ở Wiki, các trang uy tín hoặc đối thủ nước ngoài.. – bài cụ thể – giống về bố cục, càng giống càng tốt)
 • IsBasedOn: Khai báo cho google biết chủ đề được tham khảo ở những nguồn uy tín nào.

Ví dụ muốn triển khai san phẩm cho Dell XPS 13

 • URL:
 • Type: “Product”
 • MainEntityOfPage: “https://sitecuaban.com/dell-xps-13”
 • AdditionalType:
  “https://vi.wikipedia.org/wiki/Dell”
  “https://vi.wikipedia.org/wiki/Dell_Inspiron”
  “https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/sf/xps-laptops”
 • Sameas:
  “https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/xps-13-laptop/spd/xps-13-7390-laptop/xn7390ebrsh”
  “https://www.amazon.com/Dell-XPS7390-InfinityEdge-Touchscreen-i5-10210U/dp/B07ZSFXPZX/ref=sr_1_1”
 • IsBasedOn: Khai báo cho google biết chủ đề được tham khảo ở những nguồn uy tín nào

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *