Silo là gì? Code thiết lập cấu trúc silo như thế nào?

Silo: Phương thức hoạt động

Hai bức hình dưới đây là ví dụ tiêu biểu cho cấu trúc silo mà bạn có thể thấy trong bất kỳ bài viết nào về chủ đề này. 

unsiloed content
siloed content

Cấu trúc Silo sẽ có dạng như sơ đồ sau:

silo structure diagram

Trong đó mỗi silo là một chủ đề chính trong ngành. Cấu trúc này tương tự với cấu trúc cha-con vậy, ô màu vàng là chủ đề cha và các ô xanh là chủ đề con.

Lý do hình thành cấu trúc silo là tách biệt chủ đề của các silo nên bạn phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc chèn internal link trong silo

 • Cha sẽ link tới con
 • Con sẽ link tới cha
 • Con sẽ link tới anh chị hay chú bác lúc thích hợp
 • Con không được link tới anh chị họ. Nếu PHẢI link con tới anh chị họ do UX thì phải nofollow link đó bao gồm cả sidebar, main navigation, footer …

Cấu trúc URL 

Một phần khác trong silo là cách tổ chức URL hay nói cách khác là cách bạn sắp xếp nội dung bên trong thư mục như thế nào. Sau đây là cấu trúc URL tiêu biểu của silo: site.com/parent/child (bài viết)

Tôi không khuyến khích bạn đi xuống tầng 3 hay đào sâu silo hơn nữa để tránh dẫn đến cấu trúc URL quá phức tạp và dài dòng.

Nhưng nếu website của bạn quá lớn thì có thể đặt URL: site.com/parent/sub-page/child (bài viết)

Thiết lập cấu trúc silo như thế nào? 

Cách xây dựng silo tốt nhất là làm đúng kỹ thuật ngay từ đầu. Thử tưởng tượng bạn phải xây dựng website từ đống đổ nát trước đó, rồi còn muốn áp dụng silo vào thì sẽ sinh ra rất nhiều 301.

Để thiết lập trang cha, bạn có hai lựa chọn: hoặc dùng category page hoặc regular page.

Đối với category, bạn sẽ bị hạn chế nếu muốn chỉnh sửa. Do đó thay vì dùng category page, tôi sẽ tạo những trang có hàm .php làm thư mục đầu tiên (first folder). Bạn cần:

 1. Tạo category, ví dụ có slug là /cheese
 2. Tạo trang có cùng slug với category đó: /cheese
 3. Thiết lập Yoast như sau
 4. Add code sau vào theme con
function wpa_alter_cat_links( $termlink, $term, $taxonomy ){
if( 'category' != $taxonomy ) return $termlink;
return str_replace( '/category', '', $termlink );
}
add_filter( 'term_link', 'wpa_alter_cat_links', 10, 3 );

Những trang vừa tạo sẽ thay thế category và subcategory (miễn là cứ mỗi một category và subcategory có một trang cùng slug và được sắp xếp theo cấu trúc “parent-subpage/subcategory”) và bài viết của bạn sẽ thêm vào những trang này như con.

Lưu ý liên kết không đúng

Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp đặt URL như: bestwhateverproductshq.com/best-widget/7000xjr-widget-review/

Để tránh bị Panda phạt, URL đúng nên là: bestwhateverproductshq.com/widgets/7000xjr-review/

Ưu nhược điểm của cấu trúc silo

Ưu điểm của cấu trúc silo:

 • URL ngắn gọn, rõ ràng
 • Thiết lập SEO chuẩn
 • Lý tưởng cho các website lớn
 • Chuẩn UX

Nhược điểm của cấu trúc silo:

 • Cài đặt kỹ thuật phức tạp
 • Phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc xây dựng internal link 
 • Khó thực hiện trên diện rộng (cần rất nhiều người hỗ trợ và quy trình thao tác chuẩn)
 • Khó có thể áp dụng cho các website lớn, lâu đời
 • Đòi hỏi lên kế hoạch nâng cao, tỉ mỉ

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *