1.2 Cách tìm kiếm thị trường ngách

Những câu hỏi khi bạn bắt đầu là
Trang web của bạn sẽ về cái gì?
Quá nhiều người mắc sai lầm khi tìm kiếm thị trường ngách hoàn hảo, và cuối cùng họ dành quá nhiều thời gian cho phần này. Kết quả là, họ không bao giờ bắt đầu triển khai vì không có thị trường nào là hoàn hảo.
Bất cứ lĩnh vực nào bạn có thể chọn, bạn phải hiểu 1 điều rằng bạn có thể kiếm tiền trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Vì vậy, điều đầu tiên bạn phải quyết định là: Bạn cảm thấy thú vị với lĩnh vực gì?

Bây giờ, hãy bắt đầu và việc chọn thị trường nào.

Bạn sẽ luôn có một vài câu hỏi trong đầu như

Có nhiều từ khóa tốt trong thị trường ngách không? Có lãi không? CPC như thế nào? Làm thế nào cạnh tranh được?

QUÊN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY NGAY BÂY GIỜ.
Hãy thu hẹp danh sách sở thích của bạn để bắt đầu.

Sẵn sàng? Bắt đầu nào
Tôi sẽ đưa bạn qua một vài nguồn bạn có thể sử dụng. Đây là những nguồn yêu thích của tôi để sử dụng khi thực hiện lựa chọn thích hợp.


Trong khi bạn đang duyệt các danh sách, chỉ cần viết ra một mảnh giấy hoặc ứng dụng notepad một vài chủ đề thu hút sự quan tâm của bạn.

Cố gắng giữ nó trong khoảng từ 5 đến 10

Rộng hay nhắm mục tiêu?
Nó không quan trọng ở điểm này. Chẳng hạn, bạn có thể nói rộng như chỉ nói bóng rổ của Cameron hoặc bạn có thể được nhắm mục tiêu như nói rằng nhảy cao hơn đối với người chơi bóng rổ.

Bạn có thể rộng như bạn muốn hoặc thu hẹp nó bao nhiêu tùy ý. Chúng ta sẽ sắp xếp phần đó trong bước tiếp theo.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *